Referință la medicamente comune

referință la medicamente comune

Valoarea contractului se va negocia între farmaciile acreditate şi casele de asigurări de sănătate, în baza criteriilor stabilite prin norme.

referință la medicamente comune articulațiile se crispa și doare ce este

În situaţia în care în cadrul aceleiaşi societăţi comerciale farmaceutice funcţionează mai multe farmacii acreditate, situate în judeţe diferite, reprezentantul legal al societăţii comerciale încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective.

Pentru fiecare boală cronică asiguratul are dreptul la o singură prescripţie medicală pe lună, cu maximum 3 medicamente care să acopere necesarul întregii luni. În situaţia în care există asiguraţi care au beneficiat de mai mult de o prescripţie medicală pe o lună, la comunicarea casei de asigurări de sănătate, medicii nu mai acordă o nouă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă, pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate.

În situaţia în care unii medici eliberează prescripţii medicale pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate, în care nu trebuia să se mai acorde prescripţii medicale pentru asigurat, medicii respectivi suportă contravaloarea prescripţiilor medicale respective, care va fi încasată de casele de asigurări de sănătate şi care va reîntregi fondul destinat consumului de medicamente în ambulatoriul de specialitate.

Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; în cuprinsul contractului pot fi prevăzute şi alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

referință la medicamente comune tratament articular sternum-claviculă

Suma înscrisă în actul adiţional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pentru anul Condiţiile acordării medicamentelor, în baza actului adiţional, sunt cele prevăzute în actele normative legale în vigoare la data încheierii actului adiţional. Prin emitent se înţelege furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate la care se virează contribuţia asiguratului.

referință la medicamente comune în genunchi articulația nu stă acolo

Pentru persoana asigurată prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana îndreptăţită. Dacă preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă, diferenţa se suportă de asigurat prin contribuţie personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează chitanţă fiscală.

Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din fondul unic naţional pentru asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, referință la medicamente comune situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul referință la medicamente comune tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decât preţul de referinţă al acestui dispozitiv medical, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la preţul de vânzare cu amănuntul cel mai mic la nivel naţional.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Remediu bun pentru articulații și ligamente Vezi mai multe articole din categoria social "În contextul în care nu este modificat preţul de referinţă, decontarea făcându-se la nivelul celui mai mic DCI denumire comună internaţională sau substanţă activăpreţurile rămân nemodificate", a spus Lucian Duţă. Lista medicamente Diagnosticarea durerii în articulația genunchiului Durere în oase și articulații după chimioterapie News Campania de educare și informare a populației și lucrătorilor medicali în vederea utilizării medicamentelor generice, verificate din punct de vedere al calității.

Condiţiile acordării dispozitivelor medicale, în baza actului adiţional, sunt cele prevăzute în actele normative legale în vigoare la data încheierii actului adiţional. Joi, 12 noiembrieDeclinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.

referință la medicamente comune nou în tratamentul artrozei gutei

Citițiși